BIP - zamówienia publiczne

Pokaż #
Tytuł Autor
Przetarg nieograniczony na dostawy wędlin dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy wędlin dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa, drobiu dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa, drobiu dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy leków i materiałów farmaceutycznych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy wędlin dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zabezpieczenia obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA przed szkodnikami, gryzoniami, owadami i insektami Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy jaj dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa, drobiu dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Zaproszenie do złożenia oferty na bony towarowe (kupony podarunkowe) dla pracowników SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Zaproszenie do złożenia oferty na remont Działu usprawniania leczniczego w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę echokardiografu wraz z głowicami , dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę frytkownicy , dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na przebudowę IV piętra w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Anna Lasota