Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wpisany przez Anna Lasota
.

Podstawa prawna: ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (z późn. zm.)

  • wniosek o udzielenie informacji publicznej należy złożyć w sekretariacie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
  • termin załatwienia sprawy : niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.