Kierownictwo jednostki

Wpisany przez Anna Lasota
.

Organem założycielskim SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie jest Minister Spraw Wewnętrznych.
Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor sanatorium.

Funkcję Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie pełni:

mgr inż. Agnieszka Kowalczyk


Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, Głównego księgowego i kierowników podległych im komórek organizacyjnych:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa : lek. med. Elżbieta Brzezik - Szafran

Główna księgowa : mgr Beata Kozłowska      

Przełożona Pielęgniarek : mgr Mirosława Kisicka

Ordynator Oddziału Sanatoryjnego I: lek. med. Anna Bachorska

Ordynator Oddziału Sanatoryjnego II: lek. med. Aneta Szymkiewicz - Rogowska

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej: lek med. Agata Leksycka

Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego: lek. med. Małgorzata Kozikowska – Wójcik