Działy organizacyjne

Wpisany przez Anna Lasota
.

 1. Dział księgowości
 2. Dział żywienia
 3. Dział administracyjny
 4. Sekcja ogólna
 5. Dział farmacji szpitalnej
 6. Dział usprawniania leczniczego
 7. Oddział rehabilitacji kardiologicznej
 8. Oddział sanatoryjny I
 9. Oddział sanatoryjny II
 10. Oddział sanatoryjny III
 11. Pododdział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej