BIP - zamówienia publiczne

Pokaż #
Tytuł Autor
Przetarg nieograniczony na dostawy leków i materiałów farmaceutycznych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
rzetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owocow świeżych do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy mrożonek dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy produktow spożywczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zmywarki tunelowej dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy papierowych bonów towarowych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców przetworzonych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy ryb i przetworów rybnych do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa, drobiu i wędlin do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji hydroforowej w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie do wymagań rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków: wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy V piętra w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy borowiny do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług informatycznych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie do wymagań rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków: wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na wykonanie sufitu podwieszanego w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy leków i materiałów farmaceutycznych do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców przetworzonych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy produktow spożywczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy papierowych bonow towarowych dla pracownikow SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony dostawy mrożonek do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy ryb i przetworów rybnych do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony dostawy owoców i warzyw świeżych do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa, cist i wyrobów ciastkarskich do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony dostawy produktów mleczarskich do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk