BIP - zamówienia publiczne

Pokaż #
Tytuł Autor
Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców przetworzonych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawę mrożonek dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, drobiu i wędlin dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawe produktów mleczarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na budowę drogi pożarowej dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia grupowego pracowników SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie oraz członków ich rodzin Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawy papierowych bonów towarowych dla pracowników SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia grupowego pracowników SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie oraz członków ich rodzin Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na dostawę zmywarki tunelowej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy leków i materiałów farmaceutycznych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
rzetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owocow świeżych do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy mrożonek dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy produktow spożywczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zmywarki tunelowej dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy papierowych bonów towarowych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców przetworzonych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy ryb i przetworów rybnych do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa, drobiu i wędlin do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji hydroforowej w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie do wymagań rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków: wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy V piętra w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk
Przetarg nieograniczony na dostawy borowiny do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie Małgorzata Szyluk