Działy organizacyjne

Wpisany przez Marcin Fułek
.

 1. Dział księgowości
 2. Dział żywienia
 3. Dział administracyjny
 4. Sekcja ogólna
 5. Dział farmacji szpitalnej
 6. Dział usprawniania leczniczego
 7. Oddział szpitalny
 8. Oddział rehabilitacji schorzeń narządu ruchu
 9. Oddział rehabilitacji kardiologicznej
 10. Oddział ogólnosanatoryjny
 11. Poradnia badań profilaktycznych